Арт-терапевтично упражнение „Пробуждането на Утробата“ Copy

Материали- лист, бои и четка

Затвори очи и обърни поглед навътре. Свържи се с утробата си, дишай дълбоко в нея за няколко минути. Попитай я как се чувства и какво научи тя през тези седмици на себеизследване и практики по време на програмата.

Свържи се с различните емоции, през които премина по време на това пътуване, с различните лични прозрения от различните модули и ги нарисувай на лист хартия.

Тази рисунка е интеграция на всичко досега. Изрази на нея своя процес по време на програмата, какъвто и да е бил той. Използвай спонтанно цветове и форми, които могат да са както конкретни така и може би напълно абстрактни. Нека изрази твоето автентично преживяване, какво научи и почувства за себе си.

Осъзнай какво си научила за себе си или по-точно казано какво си спомни за твоята женска енергия? Какво усещаш в момента в утробата си? Как се свързваш с нея и какво ти дава?

Накрая погледни рисунката си и остани за малко с нея в съзерцание на тази сила на творението, която извира от теб. После можеш да я сравниш с рисунката на утробата от първия модул. Не го прави с очакване да видиш подобрение, а само за да осъзнаваш процеса си, какъвто и да е, да го наблюдаваш и приемаш.