Арт-терапевтично упражнение Copy

Материали- водни или акрилни бои, лист хартия

След като изслушаш аудиото от медитацията Мандала на Утробата, остани за малко в тишина с усещанията си .Осъзнай какви емоции се появиха, когато се свърза с утробата си. Наблюдавай
как срещата с хората, които носиш в нея те кара да се чувстваш. Нарисувай всички усещания и
емоции, като оставиш стремежа към краен резултат и просто се отдадеш на креативния процес.

Използвай цветове и образи , които свързваш с тези усещания, емоции или взаимоотношения и
изрази всичко, което чувстваш в момента и носиш в утробата си.

Може да организираш рисунката като мандала както е в упражнението , може да има конкретни
образи или да е тотално абстрактна. Усети дали имаш нужда от повече структура или от повече пускане и освобождение при избора и слушай тялото си. Представяй си как докато рисуваш изкарваш навън всички стаени чувства и рани от токсични отношения, всички блокажи на творческата и сексуалната енергия.

Утробата е изворът на твоята креативност. Наслади се на творческия процес без да имаш
очаквания и изисквания към рисунката си. Нейната цел е да ти помогне да изразиш, онава, което
таиш чрез изкуството, а не да бъде шедьовър