Генограма – Семейно дърво Copy

Генограмата е графично представяне на връзките и структурите в едно семейство. По правило всички членове на семейството от няколко поколения (семейство на произход и настоящо семейство) се записват в генограма.

Тя често се използва като диагностичен инструмент в  системната терапия и в семейните констелации, както и при коучинг на двойки и семейства. Генограмата служи както за разбиране на начините на свързване вътре в семейството, така и за илюстриране на повтарящи се модели в семейната история.

Ето стъпка по стъпка как да изготвим своята генограма:

Стъпка 1: Съберете информация

Какво знаете за семейството? Кой принадлежи към него? Какви специални или драматични  събития са се случвали? Съберете и запишете възможно най-много информация за няколко поколения от семейството, за толкова колкото можете да разберете.

Можете да разговаряте с родителите си, братя или сестри или баби и дядовци, ако още имате или да се поровите в семейните албуми.

Стъпка 2 : Създайте структура на генограма

Един вид родословно дърво се създава въз основа на предварително дефинирани символи. Всички членове на семейството и техните семейни отношения са показани в скица. Започва с човека, за когото е създадена генограмата, последвано от представянето на поколението на родителите , накрая бабите и дядовците и ако е възможно , прабабите и дядовците и по-назад.

Стъпка 3. Допълнете специални събития

След като се установи основната структура, се добавя допълнителна информация (занимание, раздяла, смърт, удари на съдбата, успехи и т.н.), доколкото е известно.

Следвата информация е полезна и можете да допълните с нея генограмата си

 • Рождени дни и дати на смъртта
 • Родно място и място на живеене
 • Работа и професия
 • Драматични събития и обрати на съдбата, инциденти и болести
 • Участие във война
 • Корпоративни фалити или големи финансови загуби
 • Изключителни или много ранни смъртни случаи
 • Аборти
 • Специални награди и постижения
 • Семейни традиции или семеен девиз
 • Табута и семейни тайни (доколкото сте чували)

Стъпка 4- Наблюдение и оценка

Сега може да аблюдаваме и  осъзнаваме:

Къде има сходства между членовете на семейството? Има ли подобни кариери, модели на отношения, раздяла, трудности,ситуации,  които се повтарят отново и отново? Има ли забележима връзка с текущи проблеми или кризи?

Има ли някой, чиято съдба е сходна с вашата собствена и той е минал през нещо подобно като вас?

На базата на тези прозрения можете да се опитате да направите собствена вътрешна работа за изцелението на тези връзки по вашия начин, може би с  медитации и молитви или дрга техника, която ползвате или ако в момента не усещате ресурса, можете да потърсите терапия, която да ви помогне да вникнете по-дълбоко.