Мантра медитация Ма Ом Copy

Тази медитация идва от Мата Амритананда Маи (Амма) – просветен учител, хуманитарен деец и въплъщение на енергията на Божествената майка.

Посредством високо вибрационната честота на мантрата Ма Ом ще оставим на лечебния и поток да задвижи виталната ни енергия
Можете да си повтаряте мантрата наум или на глас.

Мантрите са изключително могъщи вибрации, които пречистват ума ни, помагат ни по-лесно да се концентрираме и ни водят до състояние на дълбоко единение и хармония.

В системата на Йога именно звукът и вибрацията на Ом са в основата на цялото сътворение.
Всичко, което познаваме е проявление на тази свещена вибрация.
Ма идва от Мата- Божествената Майка, Свещеното женско начало.
Според Йога и Тантра няма разлика между богинята и вибрацията, с която се манифестира.
Мантрата е нейното звуково тяло.

Чрез мантрата Ма Ом успяваме да се настроим на по-фини честоти и с времето, колкото повече практикуваме медитацията с мантра, толкова повече ни се разкрива и любовта и единението отвъд съпротивите на ума.
Богинята и Сътворението са и вътре в нас самите и чрез мантрите ги почитаме и се свързваме с тази енергия.

Ма- Любов
Ом-Божествена светлина