Упражнения за самопознание и личностно развитие Copy

  1. Напиши своите индивидуални намерения за програмата. Нека бъдат в настояще време, в положителна форма и без да използваме “Искам” и  “Имам нужда”, защото така подхождаме от недостига, а  наместо това само утвърдителна форма или “Благодаря, че…”, с което затвърждаваме изобилието.

Например:

Благодаря, че се отнасям с повече любов към тялото си.

  1. Напиши писмо до своята утроба. Как усещаш своята женственост в този момент? Какво таиш в утробата си в – спомени, чувства, усещания, връзки? Каква е връзката ти с утробата в миналото, сега и как си представяш да я подхранваш  занапред ?

Прочети го на висок глас. Сама почувствай какво да направиш с писмото.

  1. Допиши фразата по отношение на своята женска страна. Можеш да напишеш толкова изречения, колкото усещаш с тази формулировка.

Ще ми се да….., но всъщност вярвам че….

Например : Ще ми се да си имам повече време за себе си, но всъщност вярвам че трябва да си го заслужа.

  1. Напиши 5 занимания или дейности, които подхранват женската енергия в теб.
  2. Утвърждение, за което да се сещаме по време на тази седмица

Доверявам се на интуицията си и позволявам на вътрешната ми мъдрост да ме води.

Докато си го повтаряш, изпитай с цялата си същност какво значи това утвърждение, наблюдавай къде в тялото си усещаш интуицията си и силата, която те води напред,  стани свидетел на това във въображението си. Можеш да извикаш и символен образ, който свързваш с мъдростта. Преживей това утвърждение с тялото си и наблюдавай физическите усещания.

По време на цялата седмица се сещай за него и всеки път докато го повтаряш , извиквай символния образ, който свързваш с него и си представяй как го изпитваш с цялото си тяло.