Current Status
Not Enrolled
Price
168
Get Started

Пробуждане на Женската сила

Добре дошла на това трансформиращо пътешествие към центъра на твоята Женственост и Сексуалност.

Тази програма е покана към всяка една от нас да пробуди своя скрит потенциал, да се отърси както от собствените си блокажи така и от патриархалните табута за ролята на жената в обществото и за нейната сексуалност и да заживее в наслада и с осъзнато отношение към тялото си, към връзките си с другите и към собствената си емоционалност и душевност.

Време е жените да встъпим отново в силата си, но този път не като се доказваме и състезаваме с мъжете, а чрез интимност, себепознание и свързване с отдавна забравената мъдрост, която носим в утробите си.

Утробата е лоното на Свещеното Женско Начало и храмът на нашата сексуална и творческа енергия.

В нея се пази мъдростта на нашите предшественички, тя носи гласът на интуицията ни и от нея се раждат всичките ни мечти и проекти.

Програма в 5 модула

Модул 1 – активен
Модул 2 – активен
Модул 3 – активен
Модул 4 – активен
Модул 5 – активен

Достъпът до материалите на курса ще бъде отворен и след края на програмата в продължение на половин година.