Само когато излекуваме всичко онова, което ни кара да осъждаме предшественичките си наместо да им благодарим за живота, можем истински да приемем силата им.

Тази медитация ще ти помогне да се свържеш с жените от майчиния ти род от позицията на любовта и приемането.